نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار
و پاسداشت پاکی ها ، نیکی ها و پهلوانی ها بر همه ایرانیان نیکوسرشت خجسته باد

———-🌻🌼🌷🌺🌸💐🍀🌳✨🎉✨🎉——-

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

 

———-✨🎉اپراتور نوین عرضه(novinarze.com)✨🎉——-

———-✨🎉زاگما(zagma.ir)✨🎉——-

———-✨🎉نوین پیشخوان(novinpishkhan.ir)✨🎉——-