در سال های اخیر رسانه های اجتماعی کل دنیای اینترنت و بازریابی را تغییر داده اند. در این ویدئو دلایل مهم که باید هرچه سریعتر از این مدل جدید ارتباطات استفاده کنید بیان شده است.