این روزها دنیای سنتی پر از کاغذ بازی به سمت اینترنت کوچ می کند. حتما شما هم تا حالا به این فکر افتادید که کسب و کارتان را اینترنتی کنید، اما برای شروع به یک مشاور نیاز داشتید یک مشاور برای سفر به دنیای مجازی تا با کمک او کسب و کار شما با کمترین چالش رشد کند.