اتصال به سامانه زاگما با وب سرویس

به طور کلی روال کار با API به دو بخش ارسال اطلاعات خریدار و فروشگاه دار (عضویت فروشگاه دار در سامانه الزامی می باشد) به سامانه زاگما و دریافت و نمایش اطلاعات مورد نیاز به فروشگاه دار و خریدار تقسیم می شود.

 • مشخصات اکانت

username نام کاربری شما
password رمز ورود به سامانه
shopkod در پنل سامانه زاگما مدیریت فروشگاه » مشخصات فروشگاه » کد قرمز رنگ با نام کد فروشگاه

 

 • استعلام وضعیت سفارشات ثبت شده به صورت جیسون

http://api.zagma.ir/orderstatus

پارامتر مقدار وضعیت
code بارکد مرسوله مورد نظر الزامی
{
"barcod":null,"timeit":0,"vazit":0,"vaz":"false"
}

میباشد، در این حالت مقدار vaz که نشان دهنده وضعیت عملکرد میباشد برابر false است. در صورت درست اجرا شدن، مقدار vaz برابر true شده و پارامترهای زیر ایجاد میشوند: ( در فایل نمونه ) checkvaziat
بارکد ارسالی = barcod
زمان آخرین وضعیت مرسوله = timeit
وضعیت مرسوله = vazit

 • استعلام هزینه خدمات، ارسال دیتا به صورت جیسون

http://api.zagma.ir/requestpricepost  (استعلام قیمت برای ثبت در پست)

http://api.zagma.ir/requestpricenedex  (استعلام قیمت برای ثبت در ندکس)

http://api.zagma.ir/requestpricetipax  (استعلام قیمت برای ثبت در تیپاکس)

پارامتر مقدار وضعیت
shopkod کد فروشگاه ثبت شده در زاگما الزامی
weight وزن کالا به گرم الزامی
ostan کد استان (طبق لیست پیوست STATE_CODE ) الزامی
city کد شهرستان (طبق لیست پیوست CODE ) الزامی
noehazine نوع محاسبه هزینه :

 1. ثابت (از خریدار تنها مبلغ کالا دریافت میگردد)
 2. شناور (از خریدار قیمت کالا+هزینه خدمات+هزینه پستی دریافت میگردد)
 3. مشمول (از خریدار قیمت کالا + هزینه پستی دریافت میگردد)
 4. کرایه ثابت (از خریدار قیمت کالا + کرایه وارد شده دریافت میگردد)
الزامی
pricepost قیمت برای کرایه ثابت پستی(تومان) الزامی در صورتی که
noehazine برابر 4 باشد
price قیمت کل سبد خرید به تومان الزامی

خروجی این متد در صورت نادرست بودن به صورت جیسون :

{
","code":12,"vaz":"falseفروشگاه انتخابی غیر مجاز میباشد":"
}

میباشد، در این حالت مقدار vaz که نشان دهنده وضعیت عملکرد میباشد برابر false است. در صورت درست اجرا شدن، مقدار vaz برابر true شده و پارامترهای زیر ایجاد میشوند: ( در فایل نمونه ) reqprice

هزینه خدمات برای ارسال سفارشی پرداخت در محل = sefareshipmahal
هزینه خدمات برای ارسال پیشتاز پرداخت در محل = pishtazpmahal
هزینه خدمات برای ارسال سفارشی پرداخت شده = sefareshionline
هزینه خدمات برای ارسال پیشتاز پرداخت شده = pishtazonline

 • ثبت سفارش (به صورت سبد خرید) ارتباط از طریق جیسون با لینک

http://api.zagma.ir/orderwitharray

پارامتر مقدار وضعیت
username نام کاربری صاحب فروشگاه در زاگما الزامی
password رمز عبور اکانت زاگما الزامی
shopkod کد فروشگاه ثبت شده در زاگما الزامی
mobile شماره تماس خریدار الزامی
phone شماره ثابت خریدار میتواند خالی باشد
weight وزن کل سبد خرید به گرم الزامی
pay نوع پرداخت هزینه :

 1. پرداخت در محل
 2. پرداخت شده(قبلا از مشتری مبلغ دریافت شده است)
الزامی
noersal نوع ارسال :

 1. سفارشی
 2. یشتاز

(*برای روشهای دیگر عدد یک را انتخاب نمایید)

الزامی
ostan کد استان (طبق لیست پیوست STATE_CODE ) الزامی
city کد شهرستان (طبق لیست پیوست CODE ) الزامی
price قیمت کل سبد خرید به تومان الزامی
buyer نام خریدار الزامی
adress آدرس خریدار الزامی
codepos کد پستی خریدار الزامی
email آدرس ایمیل خریدار میتواند خالی باشد
cart سبد خرید آرایهای به صورت جیسون ارسال میگردد.

نام کالا name
قیمت هر کالا (تومان) price
کد کالا code
تعداد سفارش داده شده quantity
وزن هر کالا(گرم) vazn
الزامی
noehazine نوع محاسبه هزینه :

 1. ثابت (از خریدار تنها مبلغ کالا دریافت میگردد)
 2. شناور (از خریدار قیمت کالا+هزینه خدمات+هزینه پستی دریافت میگردد)
 3. مشمول (از خریدار قیمت کالا + هزینه پستی دریافت میگردد)
 4. کرایه ثابت (از خریدار قیمت کالا + کرایه وارد شده دریافت میگردد)
الزامی
pricepost قیمت برای کرایه ثابت پستی(تومان) الزامی در صورتی که
noehazine برابر 4 باشد
id کد سبد خرید ثبت شده در فروشگاه مربوطه میتواند ارسال نشود

خروجی این متد در صورت نادرست بودن به صورت جیسون :

{
","code":11,"vaz":"falseنام کاربری یا رمز عبور نادرست میباشد":""dali
}

میباشد، در این حالت مقدار vaz که نشان دهنده وضعیت عملکرد میباشد برابر false است.  در صورت درست اجرا شدن، مقدار vaz برابر true شده و پارامترهای زیر ایجاد میشوند: ( در فایل نمونه )  sabsefaresharray

بارکد سفارش ثبت شده = barcod
هزینه خدمات برحسب نوع هزینه انتخاب شده = price